Barevné kopírování & tisk

kusů od jednoho originálu
A4A3
jednostranněoboustrannějednostranněoboustranně
1 - 1013,-22,-22,-32,-
11-10012,-20,-20,-29,-
101 - 300 10,-18,-18,-25,-
300 a více 7,-14,-14,-21,-
Příplatek za načtení tiskových dat z USB, CD, DVD 10 Kč.
Příplatek za načtení tiskových dat z internetu a e-mailu 20 Kč

Pro kopírování a tisk se používá papír 80g/m2. Při použití jiného materiálu se připočítává cena materiálu.
AUTORSKÁ ODMĚNA
Cena kopií podléhajících ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon) bude zvýšena o autorskou odměnu.
Odměna činí za jednu tiskovou rozmnoženinu díla:
a) černobílou 0,05 Kč za stránku,
b) barevnou 0,10 Kč za stránku

ONLINE ZADÁNÍ TISKU

You can upload up to 100 files.