Černobílý tisk & kopírování

kusů od jednoho originálu
A4A3
jednostranněoboustrannějednostranněoboustranně
1 - 503,05,05,08,0
51-1992,44,54,57,3
200 - 499 2447
500 - 999 1,7336
1000 a více 1,502,42,44
Příplatek za načtení tiskových dat z USB, CD, DVD 10 Kč.
Příplatek za načtení tiskových dat z internetu a e-mailu 10 Kč

z vázané předlohy
/ kopie ze skla
A4A3
jednostranněoboustrannějednostranněoboustranně
3,-5,-5,-8,-
Pro kopírování a tisk se používá papír 80g/m2. Při použití jiného materiálu se připočítává cena materiálu.
AUTORSKÁ ODMĚNA
Cena kopií podléhajících ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon) bude zvýšena o autorskou odměnu.
Odměna činí za jednu tiskovou rozmnoženinu díla:
a) černobílou 0,05 Kč za stránku,
b) barevnou 0,10 Kč za stránku

ONLINE ZADÁNÍ TISKU

You can upload up to 100 files.